sigla
Despre noi Colegiul Naţional „Unirea”

Proiecte Erasmus+

Pagina prezintă lista Proiectelor Erasmus+ la care Colegiul Naţional „Unirea” din Târgu Mureş a participat / coordonat de-a lungul anilor. Pentru mai multe detalii despre aceste proiecte consultați referințele prezentate.


ROMUAS

 • 2021-1-RO01-KA220-VET-000033036

Colegiul Național „Unirea” din Târgu Mureș este coordonatorul proiectului Erasmus+, KA2, “Recover outdated machines using Arduino for scaling up ESTEAM and green skills in VET students (ROMUAS)” 2021-1-RO01-KA220-VET-000033036.

Ideea proiectului a luat naștere din dorința partenerilor de a crea un model eficient și transferabil la nivel european de predare a competențelor și a noilor tehnologii elevilor din domeniul științific și tehnologic, pentru a sprijini ocuparea forței de muncă și a promova coeziunea socială pe piața muncii.

Obiectivele proiectului sunt:

 • crearea unei forțe de muncă competente, calificate și adaptabile pentru schimbările economice;
 • sprijinirea și consolidarea dezvoltării competențelor cheie pentru toți, începând de la o vârstă fragedă și pe tot parcursul vieții;
 • dobândirea de competențe în știință, tehnologie, inginerie și matematică (STEM), ținând cont de legăturile cu sustenabilitatea economică și mediul;
 • facilitarea dobândirii de competențe prin promovarea unor abordări și contexte multiple de învățare, cu utilizarea adecvată a tehnologiilor digitale în educație, formare și învățare;
 • sprijinirea tuturor elevilor, inclusiv a celor aflați în condiții defavorizate sau cu nevoi specifice, astfel încât aceștia să își exprime întregul potențial;
 • să ofere cadrelor didactice instrumente și abilități didactice inovatoare.

REZULTATE:

 • Un set de instrumente pentru programul de experți. Obiectivul este de a crea un material de instruire care să ofere grupurilor țintă ale proiectului cunoștințe și abilități de înaltă calitate, necesare modernizării utilajelor existente pentru a le face „inteligente” și mai adaptate la cerințele actuale ale pieței;
 • Instrument TIC pentru evaluarea competențelor. Scopul principal este de a evalua cunoștințele și abilitățile de început ale grupului țintă, identificarea nevoilor grupurilor țintă specifice, care trebuie abordate pentru a le oferi abilități utile pentru piața muncii;
 • Platformă de e-learning. Această va servi ca o platformă digitală de educație deschisă, pentru furnizarea materialului de instruire dezvoltat pe parcursul proiectului. Este o modalitate inovatoare de a implica cursanții atît față în față cât și la distanță în procesul de formare.

Partenerii proiectului:

 • Srednja Škola „Dugo Selo”, Croația (www.ss-dugo-selo.skole.hr)
 • Institutul Tehnic Industrial Q. SELLA, Italia (www.itis.biella.it)
 • Asociación Empresarial L’alqueria Projectes Educatius (ALPE), Spania
 • Agrupamento de Escolas de Vilela, Portugalia

Pentru mai multe informații puteți accesa pagina oficială de web a proiectului:
www.romuas.eu

Data începerii proiectului , data de încheiere a proiectului .


DS4All: Digital Skills 4 All

 • 2020-1-IT01-KA226-VET-008931

Colegiul Național „Unirea” este partener în cadrul proiectului.

Proiectul „DS4All” se derulează pe parcursul a doi ani, timp în care partenerii vor transfera experiențe inovative, cu obiectivul principal de a experimenta metodologii de predare inovatoare integrate cu instrumente digitale, într-o perspectivă incluzivă, o reflecție asupra programării didactice capabile să „schimbe regulile jocului”, făcând învățarea la distanță agilă și ușoară, fără a renunța la sarcina sa educativă importantă.

Plus valoarea pe care o vor aduce activitățile constă în posibilitatea de a experimenta, de către lideri didactici, profesori, educatori, tutori didactici, formatori și designeri VET, noi instrumente digitale și metodologii pentru îmbunătățirea predării integrate, pentru beneficiul elevilor.

Datorită „DS4All” va avea loc un adevărat dialog, o contopire între profesionalism, nevoi și intenții: consecința acestei integrări va consta într-o schimbare a predării în moduri mai experiențiale și proactive, capabile să promoveze eficacitatea dincolo de reflexivitatea elevilor în procesul de învățare, de asemenea, grație consolidării aptitudinilor lor digitale.

Rezultatele proiectului constau în:

 • Analize comparative privind utilizarea învățământului la distanță în țările partenere și integrarea software-ului compensator;
 • „Webinar DS4All”, seminarii web gratuite pentru beneficiarii direcți ai proiectului;
 • Raport privind aplicabilitatea „Flipped Classroom” în liceu;
 • Set de instrumente privind strategiile de planificare didactică în domeniul VET, capabil să integreze nu numai resursele digitale și IT, ci și o programare temporală diferită.

Coordonatorul proiectului: Associazione Detto e Fatto, Italia.
Parteneri: Croația, Italia, România, Slovenia, Spania.

Data începerii proiectului , data de încheiere a proiectului .


EU HACKATHON

 • 2020-1-ES01-KA202-028752

Colegiul Național „Unirea” este unul dintre partenerii proiectului.

Scopul proiectului EU HACKATHON este de a permite elevilor VET să înțeleagă provocările disciplinelor ESTEAME, să îi încurajeze să dezvolte abilități transversale și competențe cheie, cum ar fi competențele digitale, inovația, gândirea critică și rezolvarea problemelor, precum și promovarea conceptului de a învăța cum să înveți.

Folosind conceptele ESTEAME în școala VET, elevii VET își vor dezvolta ideile și își vor dezvolta propriile creații prin experiențe ludice de învățare aplicând concepte ESTEAME, promovând egalitatea de gen, împlinirea și dezvoltarea personală, incluziunea socială, cetățenia activă și ocuparea forței de muncă participând la Proiectul EU HACKATHON.

Rezultatele proiectului constau în:

 • crearea unui ghid al profesorului care va fi axat pe utilizarea HACKATHONS ca un instrument inovator pentru a spori motivația elevilor față de studiul disciplinelor ESTEAME, pentru a-și îmbunătăți abilitățile de bază și transversale, designul de artă, abilitățile pentru tranziția ecologică și promovarea egalității de gen;
 • crearea unei comunități de învățare pentru a crește colaborarea între instituțiile VET și autoritățile educaționale cu scopul utilizării HACKATHONS ca un instrument care să permită elevilor să își dezvolte propriile creații prin experiențe de învățare ludice aplicând conceptele ESTEAME;
 • organizarea unui concurs național de HACKATHON pentru studenți;
 • crearea unui club HACKATHON în fiecare țară.

Proiectul EU HACKATHON reprezintă pentru Colegiul Național „Unirea” o nouă oportunitate de a se face cunoscut la nivel european, dar și de a avea o implicare mai mare în comunitate prin promovarea învățării colaborative în rândul profesorilor și al elevilor.

Partenerii proiectului:

Pentru mai multe informații puteți accesa pagina oficială de web a proiectului:
www.erasmusplus.itis.biella.it/hackathon

Data începerii proiectului , data de încheiere a proiectului .


CIPE - Coaching InterPairs for Employment

 • 2019-1-ES01-KA202-064294

Colegiul Național „Unirea” este partener în cadrul proiectului.

Obiectivul general constă în promovarea utilizării eficiente a rețelelor de socializare, a instrumentelor TIC, în vederea creșterii ocupării forței de muncă pentru absolvenți ai învățământului VET (Vocational Education and Training).

Obiectivele specifice ale proiectului vizează dezvoltarea aptitudinilor de utilizare a instrumentelor TIC și a rețelelor de socializare de către elevii și profesorii din VET; crearea unei comunități de învățare care să cuprindă instituții de învățământ, factori de decizie și firme cu scopul armonizării dintre cererea și oferta de locuri de muncă, prin utilizarea instrumentelor TIC și a rețelelor de socializare; utilizarea unor strategii de îndrumare și învățare prin care îndrumătorii vor oferi sprijin în folosirea rețelelor de socializare și a instrumentelor TIC, pentru a crește șansele de angajare; formarea elevilor care vor deveni la rândul lor formatori digitali.

Rezultatele proiectului constau în: o colecție de lecții video care îi vor învăța pe elevi cum să își creeze o identitate digitală, folosind rețelele de socializare, în scopul găsirii unui loc de muncă; o galerie cuprinzând testimoniale video; o pagină web a proiectului creată de partenerii italieni , o pagină pe Facebook pe care elevii o vor putea accesa pentru a adresa întrebări și a socializa cu elevii din instituțiile partenere și cu traineri.

Proiectul „Coaching interpairs for employment” reprezintă pentru Colegiul Național „Unirea” o nouă ocazie de a se face cunoscut pe plan european, dar și de a avea o mai mare implicare în comunitate, prin creșterea interesului față de colaborarea cu firme și autorități responsabile cu promovarea ofertei locurilor de muncă.

Partenerii proiectului:

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați site-ul oficial al proiectului:
www.erasmusplus.itis.biella.it/cipe

Data începerii proiectului , data de încheiere a proiectului .


ROBOTS - RObots BOosts Skills

 • 2017-1-ES01-KA202-038277

Pregătirea Proiectului Erasmus+ KA2 ROBOTS – RObots BOosts Skills în care Colegiul Naţional „Unirea” este partener are ca obiectiv general să îi îcurajeze pe elevii care studiază discipline ESTEAM (Entrepreneurship Science Technology Engineering Arts Mathematics) să își dezvolte abilități transversale și competențe cheie, cum ar fi competențele digitale, inovația, gândirea critică, rezolvarea problemelor și învățarea independentă. Elevii își vor dezvolta ideile și își vor dezvolta propriile creații prin experiențe de învățare aplicând concepte ESTEAM, promovând egalitatea, împlinirea și dezvoltarea personală, incluziunea socială, cetățenia activă și angajarea în era digitală folosind roboți.

Întrebarea pe care ne-o adresăm adesea ca profesori ESTEAM este cât de importantă este munca de colaborare pentru eficacientizarea învățării. Primul aspect de care trebuie să ținem cont este faptul că lucrul pe grupe îmbunătățește implicarea și participarea elevilor, în principal datorită rolului lor activ jucat în lecții. Elevii nu trebuie să fie spectatori tăcuți, dimpotrivă, sunt încurajați să participe activ la clasă. Confucius a spus: „Am auzit și uit, văd și îmi aduc aminte, fac și înțeleg” și acesta este, probabil, sloganul care mai rezumă importanța metodologiei active de învățare.

Partenerii proiectului:

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați site-ul oficial al proiectului:
www.aepenafiel.pt/robots

Data începerii proiectului , data de încheiere a proiectului .


GEEA - Gender Equality and Entrepreneurship for All

 • 2015-1-RO01-KA202-015035

Colegiul Naţional „Unirea” este coordonatorul unui proiect european cu titlul Egalitatea de şanse şi antreprenoriat pentru toţi, proiect finanţat în cadrul programului Erasmus+, Parteneriate Strategice – VET, Acţiunea KA2. În proiect sunt implicate şapte instituţii (unităţi de învăţământ şi asociaţii), din care două instituţii din România şi cinci instituţii din Spania, Portugalia, Italia, Bulgaria şi respectiv Grecia. Proiectul va fi implementat pe o perioadă de 24 de luni.

Prin furnizarea unei noi abordări de dezvoltare a competenţelor transversale, cum ar fi spiritul antreprenorial legat de abilităţile privind egalitatea de gen, cu un program de formare, profesorii şi elevii vor beneficia de deschidere către un mod inovator de predare: pedagogii active, centrate pe elev şi pe activităţi care utilizează oportunităţi practice din lumea reală.

Pregătirea elevelor şi elevilor pentru a adopta o atitudine independentă, încrezatoare, creativă şi inovatoare va duce pe termen lung la dezvoltarea de calitaţi care le vor permite adaptarea cu uşurinţă la o societate în continuă schimbare.

Partenerii proiectului:

Proiectul oferă posibilitatea de a promova valorile româneşti şi abordările inovative în educaţia antreprenorială, într-o societate a cunoaşterii.

Data începerii proiectului , data de încheiere a proiectului .mecsigla M E CMinisterul Educaţiei

Târgu Mureș Colegiul Naţional „Unirea” România