sigla
Rólunk Unirea Nemzeti Kollégium

Erasmus+ Projektek

Az oldal az Erasmus+ projektek listáját mutatja be, amelyekben a marosvásárhelyi Unirea Nemzeti Kollégium részt vett / koordinált az évek során. A projektekre vonatkozó további részletekért kérjük, tekintse meg a hivatkozásokat.


ROMUAS

 • 2021-1-RO01-KA220-VET-000033036

A marosvásárhelyi Unirea Nemzeti Kollégium koordonátora a KA2 Erasmus+ projektnek, az „Elavult gépek helyreállítása Arduino segítségével VET diákok ESTEAM és zöld készségek fejlesztése érdekében (ROMUAS)” 2021-1-RO01-KA220-VET-000033036.

A projekt ötlete a partnerek azon vágyából született, hogy európai szinten hatékony és átadható modellt hozzanak létre a készségek és új technológiák oktatására a természettudományos és technológiai területen tanulók számára, a foglalkoztatás támogatása és a társadalmi kohézió előmozdítása érdekében a munkaerőpiacon.

A projekt céljai a következők:

 • hozzáértő, képzett és alkalmazkodóképes munkaerő létrehozása a gazdasági változásokhoz;
 • a kulcskompetenciák fejlesztésének támogatása és erősítése mindenki számára kiskortól és egész életen át;
 • természettudományos, technológiai, mérnöki és matematikai (STEM) készségek elsajátítása, figyelembe véve a gazdasági fenntarthatósággal és a környezetvédelemmel való kapcsolatokat;
 • a készségek elsajátításának elősegítése többféle megközelítés és tanulási kontextus előmozdításával, a digitális technológiák megfelelő felhasználásával az oktatásban, képzésben és tanulásban;
 • minden tanuló támogatása, beleértve a hátrányos helyzetűeket vagy speciális igényűeket is, hogy ki tudják fejezni képességeiket;
 • hogy a tanárokat innovatív tanítási eszközökkel és készségekkel láthassa el.

EREDMÉNYEK:

 • Eszközkészlet a szakértői programhoz. A cél egy olyan képzési anyag létrehozása, amely a projekt célcsoportjait olyan magas színvonalú tudással és készségekkel látja el, amelyek a meglévő berendezések modernizálásához szükségesek, hogy azok „okossá” váljanak és jobban alkalmazkodjanak a jelenlegi piaci követelményekhez;
 • IKT eszköz a készségek felméréséhez. A fő cél a célcsoport kezdeti tudásának és készségeinek felmérése, a konkrét célcsoportok azon igényeinek meghatározása, amelyekkel foglalkozni kell ahhoz, hogy a munkaerőpiac számára hasznos készségeket biztosítsanak számukra;
 • E-learning platform. Digitális nyílt oktatási platformként szolgál majd a projekt során kidolgozott képzési anyagok biztosításához. Ez egy innovatív módszer a hallgatók szemtől szemben és távolról történő bevonására a képzési folyamatba.

A projekt partnerei:

 • Srednja Škola Dugo Selo, Horvátország (www.ss-dugo-selo.skole.hr)
 • Q. SELLA Ipari Műszaki Intézet, Olaszország (www.itis.biella.it)
 • Asociación Empresarial L’alqueria Projectes Educatius (ALPE), Spanyolország
 • Agrupamento de Escolas de Vilela, Portugália

A projekt kezdete , a projekt befejezése .


DS4All: Digital Skills 4 All

 • 2020-1-IT01-KA226-VET-008931

Az Unirea Nemzeti Kollégium a projekt egyik partnere.

A „DS4All” projekt két évig tart, ezalatt a partnerek innovatív tapasztalataikat adják át, melynek fő célja a digitális eszközökkel integrált innovatív tanítási módszerekkel való kísérletezés, inkluzív perspektívában, a programozás tanításának reflexiója, amely „képes megváltoztatni a játékszabályok”, amely könnyűvé és egyszerűvé teszi a távoktatást anélkül, hogy feladná fontos oktatási feladatát.

Ezen túlmenően a tevékenységek által nyújtott érték az a lehetőség, hogy az oktatási vezetők, tanárok, oktatók, pedagógusok, didaktikai oktatók és VET szakképzés-tervezők új digitális eszközökkel és módszerekkel kisérletezzenek az integrált tanítás javítása érdekében, a diákok javára.

A „DS4All”-nek köszönhetően valódi párbeszéd alakul ki, a professzionalizmus, az igények és a szándékok fúziója: ennek az integrációnak a következménye a tanításban történő változás lesz, a tanítás kisérletezöbb és proaktívabb lesz, amely a tanulók tanulási reflexiós képességén túl is képes a hatékonyságot elősegíteni, digitális készségeik erősödésének köszönhetően.

A projekt eredményei a következőkből állnak:

 • Összehasonlító elemzések a távoktatás partnerországokban történő alkalmazásáról és a kompenzációs szoftverek integrációjáról;
 • „DS4All Webinar”, ingyenes webináriumok a projektek közvetlen kedvezményezettjei számára;
 • Beszámoló a „Flipped Classroom” középiskolai alkalmazhatóságáról;
 • Eszköztár a VET szakképzési tervezési stratégiák oktatásához, amely nem csak a digitális és informatikai erőforrásokat, hanem egy eltérő időprogramozást is képes integrálni.

Projekt koordonátor: Associazione Detto e Fatto, Olaszország.
Partnerek: Horvátország, Olaszország, Románia, Szlovénia, Spanyolország.

A projekt kezdete , a projekt befejezése .


EU HACKATHON

 • 2020-1-ES01-KA202-028752

Az Unirea Nemzeti Kollégium a projekt egyik partnere.

Az EU HACKATHON projekt célja, hogy a VET diákok megértsék az ESTEAME tantárgyak kihívásait, ösztönözzék őket transzverzális készségek és kulcskompetenciák, például digitális készségek, innováció, kritikai gondolkodás és problémamegoldás fejlesztésére, valamint a hogyan kell tanulni koncepciójának népszerűsítésére.

Az ESTEAME fogalmak felhasználásával a VET iskolában a VET diákok játékos tanulási tapasztalatokon keresztül fejlesztik ötleteiket és saját alkotásaikat az ESTEAME fogalmak alkalmazásával, az EU HACKATHON projektben való részvétellel elősegítve a nemek közötti egyenlőséget, a kiteljesedést és a személyes fejlődést, a társadalmi befogadást, az aktív állampolgárságot és a foglalkoztatást.

A projekt eredményei a következőkből állnak:

 • olyan oktatói útmutató készítése, amely a HACKATHON-ok innovatív eszközként történő felhasználására összpontosít, hogy növelje a hallgatók motivációját az ESTEAME tantárgyak tanulmányozására, alap- és transzverzális készségeik, művészettervezésük, ökológiai átmeneti készségeik fejlesztésére és a nemek közötti egyenlőség előmozdítására;
 • egy tanuló közösség létrehozása a VET intézmények és az oktatási hatóságok közötti együttműködés fokozására, a HACKATHONS eszközként történő felhasználása érdekében, amely lehetővé teszi a diákok számára, hogy az ESTEAME koncepciókat alkalmazó játékos tanulási tapasztalatok révén saját alkotásaik fejlesztését;
 • országos HACKATHON verseny szervezése a hallgatók számára;
 • egy HACKATHON klub létrehozása minden országban.

Az EU HACKATHON projekt az Unirea Nemzeti Kollégium számára új lehetőséget kínál arra, hogy európai szinten megismertesse magát, de nagyobb mértékben vegyen részt a közösségben azáltal, hogy elősegíti az együttműködésen alapuló tanulást a tanárok és a diákok körében.

A projekt partnerei:

További információért keresse fel a projekt hivatalos weboldalát:
www.erasmusplus.itis.biella.it/hackathon

A projekt kezdete , a projekt befejezése .


CIPE - Coaching InterPairs for Employment

 • 2019-1-ES01-KA202-064294

Az Unirea Nemzeti Kollégium a projekt egyik partnere.

A projekt általános célja a szociális hálózatok és IKT-eszközök hatékony felhasználásának előmozdítása a szakképzés (szakoktatás és szakképzés) diplomások foglalkoztatásának növelése érdekében.

A projekt konkrét célja a szakképzésben részt vevő hallgatók és tanárok IKT készségeinek és a szociális hálózatok használatának fejlesztése; oktatási intézményeket, döntéshozókat és cégeket magában foglaló tanulási közösség létrehozása az álláskereslet és -kínálat harmonizálása érdekében, IKT-eszközök és szociális hálózatok felhasználásával; mentori és tanulási stratégiák használata, amelyek révén a mentorok támogatást nyújtanak a szociális hálózatok és az IKT-eszközök használatában a foglalkoztatási lehetőségek növelése érdekében; olyan diákok képzése, akik szintén digitális oktatók lesznek.

A projekt eredményei a következőkből állnak: video órák gyűjteménye, amelyek megtanítják a hallgatókat digitális identitás létrehozására, a szociális hálózatok segítségével munkahely keresés; video ajánlások galéria; az olasz partnerek által létrehozott projekt weboldala, egy Facebook oldal, amelyhez a hallgatók hozzáférhetnek, hogy kérdéseket tegyenek fel és szocializálódjanak a partnerintézmények hallgatóival és az oktatókkal.

A „Coaching interpairs for Employment” projekt az Unirea Nemzeti Kollégium számára új lehetőséget jelent az európai szintű nyilvánosságra hozatalra, de nagyobb mértékű részvételt is jelent a közösségben azáltal, hogy fokozza az érdeklődést a vállalatokkal és hatóságokkal való együttműködés iránt, amelyek felelősek a piacon létező munkahelyek előmozdításáért.

A projekt partnerei:

További információért kérjük, keresse fel a projekt hivatalos honlapját:
www.erasmusplus.itis.biella.it/cipe

A projekt kezdete , a projekt befejezése .


ROBOTS - RObots BOosts Skills

 • 2017-1-ES01-KA202-038277

Az Erasmus+ KA2 ROBOTS – Robots BOosts Skills Program, aminek az Unirea Nemzeti Kollégium is partnere, azt tüzke ki célként, hogy bátorítsa az ESTEAM (Entrepreneurship Science Technology Engineering Arts Mathematics) programokat tanuló diákokat, a transzverzális készségek és kulcskompetenciák fejlesztésére, olyan területeken, mint a digitalis képességek, az innováció, a kritikus gondolkodás, a probléma megoldások és az önálló tanulás. A tanulók kidolgozzák ötleteiket és saját alkotásaikat az ESTEAM koncepció használatával, támogatva az egyenlőséget, a személyes teljesítést és fejlődést, a társadalmi befogadást, az aktív állampolgárságot és a digitális korba való bekapcsolódást a robotok használatával.

A kérdés, amit mi, ESTEAM tanárok, sokszor felteszünk, az az, hogy mennyire fontos az együttműködés a tanulás hatékonyabbá tétele érdekében. Az első észrevétel az lenne, hogy a csapatban végzett munka jobbá teszi a tanulók bekapcsolódását és résztvételét, főként a leckékben játszott aktív szerepe miatt. A tanulóknak nem kell műsornézőként hallgatva ülniük, épp ellenkezőleg arra vannak bíztatva, hogy aktívak legyenek az órán. Confucius azt mondta: „Hallottam és elfelejtem, látom és eszembe jut, megcsinálom és megértem.”, ez talán a szlogen, amely összegzi az aktív tanulás módszertanának fontosságát.

A projekt partnerei:

További információért kérjük, keresse fel a projekt hivatalos honlapját:
www.aepenafiel.pt/robots

A projekt kezdete , a projekt befejezése .


GEEA - Gender Equality and Entrepreneurship for All

 • 2015-1-RO01-KA202-015035

Az Unirea Nemzeti Kollégium koordinálja az „Esélyegyenlőség és vállalkozói szellem mindenkinek” című projektet, amely az Erasmus+, Stratégiai Partnerségek – VET, Akció KA2 Program keretében finanszírozott projekt. A projektben hét intézmény (oktatási intézmény és egyesület) vesz részt, ebből két intézmény Romániából és öt intézmény Spanyolországból, Portugáliából, Olaszországból, Bulgáriából és Görögországból. A projekt 24 hónapon keresztül valósul meg.

A transzverzális kompetenciák – például a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos vállalkozói tevékenység és a képzési program – új megközelítésének biztosítása révén a tanárok és a diákok innovatív módon részesülnek a tanításban: aktív, diákközpontú tanítás és olyan tevékenységek, amelyek valós gyakorlati lehetőségeket használnak.

A diákok felkészítése egy független, magabiztos, kreatív, innovatív hozzáállás elfogadásához, hosszú távon olyan tulajdonságok kifejlesztéséhez fog vezetni, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy könnyen alkalmazkodjanak a változó társadalomhoz.

A projekt partnerei:

A projekt lehetőséget nyújt a román értékek és vállalkozói képzés innovatív megközelítéseinek az előmozdítására egy tudásalapú társadalomban.

A projekt kezdete , a projekt befejezése .mecsigla O K MOktatási Minisztérium

Marosvásárhely Unirea Nemzeti Kollégium Románia