sigla
Despre noi Colegiul Naţional „Unirea”

Proiecte eTwinning

eTwinning (www.etwinning.net) oferă o platformă pentru personalul (profesori, directori, bibliotecari etc.), care lucrează într-o școală dintr-una dintre țările europene implicate, pentru a comunica, a colabora, a dezvolta proiecte, a împărtăși și, pe scurt, a simți și a face parte din cea mai interesantă comunitate de învățare din Europa. eTwinning este cofinanțat de Erasmus+, programul european pentru educație, formare, tineret și sport. Parteneriatele și proiectele eTwinning reprezintă oportunități de dezvoltare și de colaborare între țări, școli din diferite colțuri ale Europei.


2020

Web2.0 Tools im DaF-Unterricht - Instrumente Web2.0 în predarea limbii germane este un proiect inovativ, care are ca obiectiv comun promovarea cooperării între elevi și profesori din țări diverse prin intermediul metodelor moderne de învățare a limbii germane, în spațiu virtual. Proiectul este incheiat, derulându-se în perioada septembrie 2020 – mai 2021. A însumat activități lunare, realizate de elevi și profesori din 3 țări – Turcia(5), România(2) și Polonia(2). Perioada de școală-online a reprezentat timpul cel mai potrivit de a verifica aplicarea acestui tip de învățare prin proiecte, cu aplicații web, întâlniri la distanță, mijloace media.

Am realizat activități care promovează creativitatea elevilor, învățarea conștientă și responsabilă (asumată), de ex. alegerea temelor de discuție/învățare, crearea de postere care prezintă obiectivul proiectului în contextul parteneriatului intre școlile participante, logo-ul proiectului a fost realizat de elevi și a fost ales în urma unui concurs de logo-uri cu votare realizată de elevi, construirea unor prezentări tip e-book, jocuri didactice lingvistice construite pediverse teme de către elevi, în echipe mixte – kahoot, wordwall, learningapps, livewortksheets, aplicații care stimulează învățarea interactivă, mobilă a limbii, și nu, în ultimul rând responsabilă. Întâlnirile de tip webinar au adus mai aproape, elevi și profesori, în timpul dificil al pandemiei, oferind posibilitatea de a împărtăși experiențe de învățare, de comunicare speciale într-un timp special. Mijloacele media au oferit ajutorul necesar pentru a realiza vizibilitatea proiectului, proiectul având o pagină de facebook, un blog, ebook comun, linkurile spre acestea regăsindu-se în spațiul de pe platforma Etwinning.

Planificarea riguroasă și asumarea de către participanți, elevii clasei a X-a C științele naturii intensiv germană, a activităților au dus la o colaborare optimă, proiectul fiind un câștig nu doar pentru elevi, ci și pentru profesorii participanți, în urma lui rezultând pentru fiecare un index metodico-didactic, ușor de aplicat la clasă.

Măsurile E-safety au fost respectate cu strictețe, solicitând documentele specifice – spre exemplu declarații / acorduri ale părinților elevilor minori și au fost utilizate materiale, care să nu lezeze drepturile de autor.

Proiectul a obținut în sesiunea august - octombrie 2021 Certificatul Național de Calitate eTwinning 2021.

Coordonator al proiectului – profesor Boar Teodora, Colegiul Național „Unirea”, Târgu Mureș


2021-2022

Lumea tinerilor – un nou proiect eTwinning, început în luna octombrie a anului școlar 2021, are ca obiectiv dezvoltarea unui schimb cultural corespondenței clasice, între tineri din diferite țări. Participanții – elevi din două țări , Polonia și România, corespondează pe teme de interes, în limba germană, sub forma unor scrisori digitale. În proiect sunt implicați din partea României, de la Colegiul Național Unirea, elevii claselor a X-a D – științe sociale, intensiv engleză și a X-a E , filologie bilingv engleză, care studiază limba germană ca începători.

Proiectul, astfel realizat, vine în întâmpinarea nevoii de comunicare, de cunoaștere a tinerilor noștri. Prin intermediul scrisorilor lunare se dezvoltă, nu doar cunoștințele lingvistice, ci și legături de prietenie, se confirmă că și în alte colțuri ale lumii tinerii au aceleași idei, interese, probleme. Proiectul se incheie în luna aprilie 2022.

Coordonator al proiectului – profesor Boar Teodora, Colegiul Național „Unirea”, Târgu Mureș


N.A.T.U.R - Natur, Abfall, Tiere, Umwelt, Regenerierung

N.A.T.U.R – Natura, reziduuri, fauna, mediul înconjurător, regenerare sunt coordonatele proiectului derulat în parteneriat cu patru licee din Turcia și unul din Spania.

Tema proiectului este una de interes general, toate țările implicate având precedente în ceea ce privește poluarea mediului înconjurător, incendiile de pădure și vegetație, inundații provocate de lipsa de împădurire. Proiectul are în vedere creșterea gradului de conștientizare al pericolului real reprezentat de poluarea mediului, susține soluțiile creative locale de regenerare și acțiune în vederea reducerii poluării prin reciclarea și reutilizarea diverselor produse.

Participanții la proiect sunt elevii Colegiului Național „Unirea”, clasa a IX-a C, științele naturii intensiv germană, care prin intermediul aplicațiilor digitale – Canva, Bookcreator, Wordwall, Kahoot, Emaze, Snapchat au realizat diverse proiecte privind ridicarea nivelului de cunoaștere a problematicii, utilizând limba germană, ca limbă de comunicare, proiectul având un caracter transversal, interdisciplinar.

Activitățile propuse în cadrul proiectului îmbinate cu utilizarea aplicațiilor digitale, cu documentarea și munca în echipă au condus la formarea unei competențe deosebit de valoroase pentru elevii participanții - autonomia în învățare, un principiu didactic puțin promovat în educația formală.

Coordonator al proiectului – profesor Boar Teodora, Colegiul Național „Unirea”, Târgu Mureș


Let's get connected

Let's get connected – un proiect complex care promovează interculturalitatea, varietatea culturală, cu o multitudine de activități atrăgătoare, realizate în parteneriat cu școli din Polonia, Turcia, Grecia.

Proiectul încurajează manifestarea creativă a elevilor, accentuând latura multiculturală, prietenia între națiuni și naționalități, cu ajutorul unor teme de interes general, care suscită interes deosebit în rândul tinerilor – viața unui elev, preocupările sale, tradiții și obiceiuri, repere și atracții turistice ale țărilor natale. Noutatea proiectului constă în abordarea bilingvă a activităților – limba engleză și limba germană, ceea ce susține și mai puternic caracterul intercultural. Elevii au posibilitatea de a exersa cele două limbi străine, cu aplicație pe diverse teme.

Aplicațiile digitale, deosebit de îndrăgite de tinerii de azi, susțin toate activitățile derulate, elevii realizând prezentări, postere, clipuri video, jocuri digitale interactive. Punctele forte ale proiectului sunt libertatea de creație, multiculturalitatea, respectul pentru valorile comune și cunoașterea celuilalt.

Coordonator al proiectului – profesor Boar Teodora, Colegiul Național „Unirea”, Târgu Mureș


Sprach und Kulturaustausch beim Deutschlernen

Titlul proiectului Sprach und Kulturaustausch beim Deutschlernen – Experiențe și schimburi interculturale în învățarea limbii germane transmite clar obiectivul său.Parteneriatul cu scoli din Turcia, Slovacia, Grecia oferă un spațiu generos pentru cunoaștere interculturală – tradiții, obiceiuri , sărbători, muzică, cultură constituind puncte de pornire în acest demers.

Proiectul pune accent pe valorile comune ale țărilor participante, oferind elevilor clasei a X-a B , științe ale naturii intensiv engleză, posibilitatea de informare și de comunicare în limba germană, studiată la nivel de începător, sprijinite de utilizarea de diverse aplicații digitale în spiritul vremii. Elevii au prilejul să cunoască orașe, țări, obiceiuri, rețete, traditiții interesante, fapt ce îi motivează în învățarea limbii germane. De asemenea, prezentarea proiectelor proprii aduce plusvaloare, contribuie la promovarea imaginii țării noastre.

Coordonator al proiectului – profesor Boar Teodora, Colegiul Național „Unirea”, Târgu Mureșmecsigla M E CMinisterul Educaţiei

Târgu Mureș Colegiul Naţional „Unirea” România