sigla
Informaţii Colegiul Naţional „Unirea”

Termeni şi condiţii de utilizare

www.colegiulunirea.ro este domeniul oficial al Colegiului Național „Unirea” Târgu Mureș, județul Mureș pentru asigurarea unei mai mari transparenţe şi o mai bună transmitere a activităţilor Colegiului Național „Unirea” Târgu Mureș.

Acceptarea condițiilor

Utilizarea site-ului www.colegiulunirea.ro, denumit în continuare „Site” presupune acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor expuse mai jos. Termenii şi condiţiile pot fi modificate în orice moment de către administratorul Site-ului, denumit în continuare „Administrator”, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare „Utilizatori”.

Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment. Accesând şi navigând pe acest Site, Utilizatorii acceptă, implicit, termenii de utilizare descrişi în continuare. În cazul în care nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile impuse, Utilizatorii trebuie să înceteze accesarea acestui serviciu.

Descrierea serviciilor

Prin intermediul secţiunilor sale, Site-ul oferă Utilizatorilor informaţii, decizii, reglementări şi ştiri referitoare la instituția descrisă mai sus.

Ce este un serviciu electronic? În cadrul Site-ului, un serviciu electronic reprezintă o resursă oferită prin Internet cu scopul de a promova instituția mai sus menționată în cadrul comunității și de a îmbunătăţi procesul de comunicare dintre Colegiul Național „Unirea” cu elevi, părinți, și alți factori interesați.

Servicii electronice oferite în cadrul domeniului www.colegiulunirea.ro: servicii de informare, care asigură elevilor, părinților, presei sau altor factori interesaţi acces uşor şi eficient la informaţii și activități desfășurate în cadrul Colegiului Național „Unirea” Târgu Mureș.

Neangajarea răspunderii

Colegiul Național „Unirea” Târgu Mureș, întreţine acest domeniu pentru a înlesni accesul public la informaţii privind activităţile sale. Administratorul depune eforturi pentru ca aceste informaţii să fie corecte şi oferite la timp. La semnalarea eventualelor erori, Administratorul va încerca în cel mai scurt timp, corectarea acestora. Informaţia oferită este exclusiv de natură generală; nu este în mod obligatoriu atotcuprinzătoare, completă sau actualizată; poate conţine legături web spre alte site-uri asupra conţinutului cărora Colegiul Național „Unirea” Târgu Mureș nu deţine niciun control şi pentru care nu îşi asumă nicio responsabilitate.

Un document disponibil pe Site nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial. Numai documentele şi actele normative publicate pe hârtie de către organele abilitate sunt considerate autentice.

Administratorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive. De asemenea, nu îşi asumă nicio răspundere pentru consecinţele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactităţii informaţiilor publicate sau existente pe site. Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate în cadrul Site-ului pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate, Utilizatorii acceptă că Administratorul va fi absolvit de orice răspundere.

Noţiunea de neangajare a răspunderii nu se răsfrânge şi asupra obligaţiei Colegiului Național „Unirea” Târgu Mureș de a respecta legislaţia în vigoare şi nu poate exclude obligaţiile Colegiului Național „Unirea” Târgu Mureș impuse de lege.

Reguli generale

Administratorul Site-ului declară următoarele:

  • Va depune toate eforturile rezonabile pentru realizarea scopului Site-ului;
  • Va depune toate eforturile (din punct de vedere tehnic sau de altă natură) pentru funcţionarea în bune condiţii a Site-ului; cu toate acestea, pot exista întreruperi în funcţionare, sau imposibilităţi de accesare de către Utilizatori, pe o perioadă nedeterminată de timp, din orice motive;
  • Pe măsura apariţiei unor situaţii noi de orice natură ce impun acest lucru, Administratorul poate modifica condiţiile şi termenii de utilizare.

mecsigla M E CMinisterul Educaţiei

Târgu Mureș Colegiul Naţional „Unirea” România