sigla
Despre noi Colegiul Naţional „Unirea”

Proiecte Erasmus+

Pagina prezintă lista Proiectelor Erasmus+ la care Colegiul Naţional „Unirea” din Tîrgu Mureş a participat / coordonat de-a lungul anilor. Pentru mai multe detalii despre aceste proiecte consultați referințele prezentate.


CIPE - Coaching interpairs for employment

  • 2019-1-ES01-KA202-064294

Colegiul Național „Unirea” din Târgu Mureș este partener în cadrul proiectului.

Obiectivul general constă în promovarea utilizării eficiente a rețelelor de socializare, a instrumentelor TIC, în vederea creșterii ocupării forței de muncă pentru absolvenți ai învățământului VET (Vocational Education and Training).

Obiectivele specifice ale proiectului vizează dezvoltarea aptitudinilor de utilizare a instrumentelor TIC și a rețelelor de socializare de către elevii și profesorii din VET; crearea unei comunități de învățare care să cuprindă instituții de învățământ, factori de decizie și firme cu scopul armonizării dintre cererea și oferta de locuri de muncă, prin utilizarea instrumentelor TIC și a rețelelor de socializare; utilizarea unor strategii de îndrumare și învățare prin care îndrumătorii vor oferi sprijin în folosirea rețelelor de socializare și a instrumentelor TIC, pentru a crește șansele de angajare; formarea elevilor care vor deveni la rândul lor formatori digitali.

Rezultatele proiectului constau în: o colecție de lecții video care îi vor învăța pe elevi cum să își creeze o identitate digitală, folosind rețelele de socializare, în scopul găsirii unui loc de muncă; o galerie cuprinzând testimoniale video; o pagină web a proiectului creată de partenerii italieni , o pagină pe Facebook pe care elevii o vor putea accesa pentru a adresa întrebări și a socializa cu elevii din instituțiile partenere și cu traineri.

Proiectul „Coaching interpairs for employment” reprezintă pentru Colegiul Național „Unirea” o nouă ocazie de a se face cunoscut pe plan european, dar și de a avea o mai mare implicare în comunitate, prin creșterea interesului față de colaborarea cu firme și autorități responsabile cu promovarea ofertei locurilor de muncă.

Partenerii proiectului:

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați site-ul oficial al proiectului:
https://erasmusplus.itis.biella.it/cipe/

Data începerii proiectului , data de încheiere a proiectului .


ROBOTS - RObots BOosts Skills

  • 2017-1-ES01-KA202-038277

Pregătirea Proiectului Erasmus+ KA2 ROBOTS – RObots BOosts Skills în care Colegiul Naţional „Unirea” este partener are ca obiectiv general să îi îcurajeze pe elevii care studiază discipline ESTEAM să își dezvolte abilități transversale și competențe cheie, cum ar fi competențele digitale, inovația, gândirea critică, rezolvarea problemelor și învățarea independentă. Elevii își vor dezvolta ideile și își vor dezvolta propriile creații prin experiențe de învățare aplicând concepte ESTEAM, promovând egalitatea, împlinirea și dezvoltarea personală, incluziunea socială, cetățenia activă și angajarea în era digitală folosind roboți.

Întrebarea pe care ne-o adresăm adesea ca profesori ESTEAM este cât de importantă este munca de colaborare pentru eficacientizarea învățării. Primul aspect de care trebuie să ținem cont este faptul că lucrul pe grupe îmbunătățește implicarea și participarea elevilor, în principal datorită rolului lor activ jucat în lecții. Elevii nu trebuie să fie spectatori tăcuți, dimpotrivă, sunt încurajați să participe activ la clasă. Confucius a spus: „Am auzit și uit, văd și îmi aduc aminte, fac și înțeleg” și acesta este, probabil, sloganul care mai rezumă importanța metodologiei active de învățare.

Partenerii proiectului:

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați site-ul oficial al proiectului:
www.aepenafiel.pt/robots/

Data începerii proiectului , data de încheiere a proiectului .


GEEA - Gender Equality and Entrepreneurship for All

  • 2015-1-RO01-KA202-015035

Colegiul Naţional „Unirea” este coordonatorul unui proiect european cu titlul Egalitatea de şanse şi antreprenoriat pentru toţi, proiect finanţat în cadrul programului Erasmus+, Parteneriate Strategice – VET, Acţiunea KA2. În proiect sunt implicate şapte instituţii (unităţi de învăţământ şi asociaţii), din care două instituţii din România şi cinci instituţii din Spania, Portugalia, Italia, Bulgaria şi respectiv Grecia. Proiectul va fi implementat pe o perioadă de 24 de luni.

Prin furnizarea unei noi abordări de dezvoltare a competenţelor transversale, cum ar fi spiritul antreprenorial legat de abilităţile privind egalitatea de gen, cu un program de formare, profesorii şi elevii vor beneficia de deschidere către un mod inovator de predare: pedagogii active, centrate pe elev şi pe activităţi care utilizează oportunităţi practice din lumea reală. Pregătirea elevelor şi elevilor pentru a adopta o atitudine independentă, încrezatoare, creativă şi inovatoare va duce pe termen lung la dezvoltarea de calitaţi care le vor permite adaptarea cu uşurinţă la o societate în continuă schimbare.

Partenerii proiectului:

Proiectul oferă posibilitatea de a promova valorile româneşti şi abordările inovative în educaţia antreprenorială, într-o societate a cunoaşterii.

Data începerii proiectului , data de încheiere a proiectului .mecsigla M E CMinisterul Educaţiei și Cercetării

facebook Facebook Like Colegiul Naţional „Unirea” Trafic Ranking trafic