sigla
Rólunk Unirea Nemzeti Kollégium

Erasmus+ Projektek

Az oldal az Erasmus+ projektek listáját mutatja be, amelyekben a marosvásárhelyi Unirea Nemzeti Kollégium részt vett / koordinált az évek során. A projektekre vonatkozó további részletekért kérjük, tekintse meg a hivatkozásokat.


CIPE - Coaching interpairs for employment

  • 2019-1-ES01-KA202-064294

Az Unirea Nemzeti Kollégium a projekt egyik partnere.

A projekt általános célja a szociális hálózatok és IKT-eszközök hatékony felhasználásának előmozdítása a szakképzés (szakoktatás és szakképzés) diplomások foglalkoztatásának növelése érdekében.

A projekt konkrét célja a szakképzésben részt vevő hallgatók és tanárok IKT készségeinek és a szociális hálózatok használatának fejlesztése; oktatási intézményeket, döntéshozókat és cégeket magában foglaló tanulási közösség létrehozása az álláskereslet és -kínálat harmonizálása érdekében, IKT-eszközök és szociális hálózatok felhasználásával; mentori és tanulási stratégiák használata, amelyek révén a mentorok támogatást nyújtanak a szociális hálózatok és az IKT-eszközök használatában a foglalkoztatási lehetőségek növelése érdekében; olyan diákok képzése, akik szintén digitális oktatók lesznek.

A projekt eredményei a következőkből állnak: video órák gyűjteménye, amelyek megtanítják a hallgatókat digitális identitás létrehozására, a szociális hálózatok segítségével munkahely keresés; video ajánlások galéria; az olasz partnerek által létrehozott projekt weboldala, egy Facebook oldal, amelyhez a hallgatók hozzáférhetnek, hogy kérdéseket tegyenek fel és szocializálódjanak a partnerintézmények hallgatóival és az oktatókkal.

A „Coaching interpairs for Employment” projekt az Unirea Nemzeti Kollégium számára új lehetőséget jelent az európai szintű nyilvánosságra hozatalra, de nagyobb mértékű részvételt is jelent a közösségben azáltal, hogy fokozza az érdeklődést a vállalatokkal és hatóságokkal való együttműködés iránt, amelyek felelősek a piacon létező munkahelyek előmozdításáért.

A projekt partnerei:

További információért kérjük, keresse fel a projekt hivatalos honlapját:
https://erasmusplus.itis.biella.it/cipe/

A projekt kezdete , a projekt befejezése .


ROBOTS - RObots BOosts Skills

  • 2017-1-ES01-KA202-038277

Az Erasmus+ KA2 ROBOTS – Robots BOosts Skills Program, aminek az Unirea Nemzeti Kollégium is partnere, azt tüzke ki célként, hogy bátorítsa az ESTEAM programokat tanuló diákokat, a transzverzális készségek és kulcskompetenciák fejlesztésére, olyan területeken, mint a digitalis képességek, az innováció, a kritikus gondolkodás, a probléma megoldások és az önálló tanulás. A tanulók kidolgozzák ötleteiket és saját alkotásaikat az ESTEAM koncepció használatával, támogatva az egyenlőséget, a személyes teljesítést és fejlődést, a társadalmi befogadást, az aktív állampolgárságot és a digitális korba való bekapcsolódást a robotok használatával.

A kérdés, amit mi, ESTEAM tanárok, sokszor felteszünk, az az, hogy mennyire fontos az együttműködés a tanulás hatékonyabbá tétele érdekében. Az első észrevétel az lenne, hogy a csapatban végzett munka jobbá teszi a tanulók bekapcsolódását és résztvételét, főként a leckékben játszott aktív szerepe miatt. A tanulóknak nem kell műsornézőként hallgatva ülniük, épp ellenkezőleg arra vannak bíztatva, hogy aktívak legyenek az órán. Confucius azt mondta: „Hallottam és elfelejtem, látom és eszembe jut, megcsinálom és megértem.”, ez talán a szlogen, amely összegzi az aktív tanulás módszertanának fontosságát.

A projekt partnerei:

További információért kérjük, keresse fel a projekt hivatalos honlapját:
www.aepenafiel.pt/robots/

A projekt kezdete , a projekt befejezése .


GEEA - Gender Equality and Entrepreneurship for All

  • 2015-1-RO01-KA202-015035

Az Unirea Nemzeti Kollégium koordinálja az „Esélyegyenlőség és vállalkozói szellem mindenkinek” című projektet, amely az Erasmus+, Stratégiai Partnerségek – VET, Akció KA2 Program keretében finanszírozott projekt. A projektben hét intézmény (oktatási intézmény és egyesület) vesz részt, ebből két intézmény Romániából és öt intézmény Spanyolországból, Portugáliából, Olaszországból, Bulgáriából és Görögországból. A projekt 24 hónapon keresztül valósul meg.

A transzverzális kompetenciák – például a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos vállalkozói tevékenység és a képzési program – új megközelítésének biztosítása révén a tanárok és a diákok innovatív módon részesülnek a tanításban: aktív, diákközpontú tanítás és olyan tevékenységek, amelyek valós gyakorlati lehetőségeket használnak. A diákok felkészítése egy független, magabiztos, kreatív, innovatív hozzáállás elfogadásához, hosszú távon olyan tulajdonságok kifejlesztéséhez fog vezetni, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy könnyen alkalmazkodjanak a változó társadalomhoz.

A projekt partnerei:

A projekt lehetőséget nyújt a román értékek és vállalkozói képzés innovatív megközelítéseinek az előmozdítására egy tudásalapú társadalomban.

A projekt kezdete , a projekt befejezése .mecsigla O K MOktatási és Kutatási Minisztérium

facebook Facebook Like Unirea Nemzeti Kollégium Trafic Ranking trafic